WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Zarządzanie projektem rozwojowym

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Założeniem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom praktycznych umiejętności z zakresu skutecznego wdrażania nowych rozwiązań w organizacji, będących wynikiem realizacji projektów rozwojowych. W czasie szkolenia omawiane są zarówno twarde zagadnienia, związane z zarządzaniem projektem takie jak analizy, planowanie, budżetowanie, jak i miękkie - psychologiczne, związane z wprowadzaną w organizacji zmianą.


  • Program jest silnie nastawiony na praktyczne stosowanie prezentowanych zestawów narzędzi. Większość zagadnień jest ilustrowana przykładami. Szczególny nacisk jest położony na metody aktywizujące uczestników. Po każdej części teoretycznej odbywają się ćwiczenia w celu przyswojenia omawianego materiału w praktyce i wdrożenia w organizacji od zaraz.


  • Program szkolenia to jedno wielkie case study, w czasie którego uczestnicy opracowują konkretny projekt rozwojowy - odpowiednio definiują własne cele do realizacji, a następnie opracowują poszczególne etapy zarządzania projektem. W czasie ćwiczeń pracują tradycyjnymi metodami oraz wykorzystując program informatyczny.


  • Zakładane efekty po szkoleniu to zdobycie umiejętności posługiwania się najważniejszymi narzędziami i technikami, zwiększającymi efektywność zmian wdrażanych w organizacji: definiowanie celów, planowanie, budżetowanie, tworzenie zespołów projektowych i zarządzanie nimi, efektywne współdziałanie w grupie projektowej.


  • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują skrypt na CD lub w wersji papierowej (do wyboru), zawierający szereg dodatkowych praktycznych wskazówek, w celu samodzielnego powtórzenia i utrwalenia omówionego materiału, indywidualny dostęp do zasobów wiedzy na stronie firmy Wyspiański Consulting, a także jako bonus oficjalną wersję systemu informatycznego One Point Project na jedno stanowisko, który był wykorzystywany w czasie warsztatu.


  • Czas trwania warsztatu: 2 dni

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego