WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Ankieta do badania luk doskonalenia

Know how > Gotowe narzędzia

Przedstawiona ankieta służyła do badania poziomu satysfakcji klientów reklamowych i zdefiniowaniu luk doskonalenia jednego z tytułów prasowych, działającego na polskim rynku wydawniczym. Przed badaniem zostały postawione następujące cele:

 • określenie potrzeb i priorytetów klientów reklamowych lokalnych gazet codziennych w badanym regionie wydawniczym
 • ocena jakości obsługi i zaspokajania potrzeb klientów reklamowych przez badany tytuł
 • analiza korelacji jakości działania badanego tytułu w zestawieniu z potrzebami i priorytetami klientów
 • ocena jakości działania badanego tytułu na tle konkurencji
 • zdefiniowanie przestrzeni doskonalenia badanego tytułu - tzw. luk doskonalenia
 • określenie wizerunku badanego tytułu na tle konkurencji.

Końcowy raport z badania opierał się na szeregu sugestywnych wizualizacji i wykresów. Zobacz przykładowy wykres z raportu >>

Przykładowa ANKIETA DO BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW I LUK DOSKONALENIA TYTUŁU PRASOWEGO

Nr ankiety ………………… Data……………………………… Ankieter ……………………………………………

METRYCZKA - A

Imię i nazwisko respondenta: ……………………………………………………………………………………………
Stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………………………

Firma: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………
Branża ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………

WSTĘP

Dzień dobry Panu/Pani.
Nazywam się jan Kowalskii, dzwonię z firmy doradczej Wyspiański Consulting. Dzwonię do Pana/Pani w imieniu …, który poprosił nas o przeprowadzenie badania poziomu satysfakcji kienta i zdefiniowanie priorytetów doskonalenia. Czy zgodziłby się Pan/Pani nam pomóc?
odpowiedź respodenta
Czy mógłby mi Pan/Pani poświęcić teraz około 20 minut na udzielenia odpowiedzi na kilkanaście prostych pytań, czy wolałby Pan/Pani, abym zadzwonił w innym terminie? – JAKIM?
odpowiedź respondenta
Standard współpracy z prasą jest bardzo ważny dla firm, ponieważ jest to główne narzędzie komunikowania się z kientami. Informacje pozyskane w toku tego badania sa bardzo ważne, ponieważ pozwolą … w lepiej zrozumieć i zaspokajać potrzeby klientów. Chciałbym Pana/Panią zapewnić, że zgodnie ze standardami informacje udzielone przez Pana/Panią nie będą łączone z Pana/Pani osobą. Są tylko do wiadomości firmy Wyspiański Consulting, a pozostaną anonimowe dla …

ETAP 1

1.1. Główne priorytety (pytanie otwarte)
Mając przed sobą listę mediów reklamowych musiłaby Pan zdecydować, jak ocenić każde z nich w porównaniu z innymi. Aby tego dokonać musiałby Pan określić swoje oczekiwania i pod tym kątem ocenić każde z mediów. Jakie byłyby Pana/Pani oczekiwania w stosunku do tych mediów?
1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 Najważniejszy priorytet
Które z tych oczekiwań jest dla Pana/Pani najważniejsze i dlaczego?
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Hierarchia potrzeb (pytania zamknięte)
Zawęźmy teraz optykę tylko do prasy. Przedstawię teraz Panu/Pani bardziej szczegółową listę możliwych oczekiwań klienta i chciałbym, aby dokonał/a Pan/Pani oceny, jak bardzo ważne bądź nieważne jest każde z nich. Proszę o ocenę w skali od 0 do 10, gdzie:

 • 10 - oznacza wyjątkowo ważne,
 • 5 - oznacza średnio ważne
 • 0 - oznacza w ogóle nieważne.

WAŻNOŚĆ DLA KLIENTA

Lp.

Wymagania klienta

Ocena

A

MARKA

1

Średnia wysokość sprzedaży gazety

 

2

Wyniki badań czytelnictwa prasy

 

3

Profil czytelnika danego tytułu – największy zasięg tytułu w moim segmencie rynku

 

4

Prestiż i renoma tytułu na rynku

 

B

PRODUKT

1

Jakość druku gazety i reklamy w niej zawartej

 

2

Jakość merytoryczna publikowanych artykułów i zdjęć

 

3

Szata graficzna gazety

 

4

Różnorodność form reklamy, z której można skorzystać (obok standardowej ramki: baner na górze lub dole strony, skrzydełko na marginesie strony, wyspa reklamowa otoczona tekstem, junior page itd.)

 

5

Wsparcie reklamy drukowanej jej internetowym odpowiednikiem (różnorodność form reklamy na stronie internetowej gazety)

 

6

Reklama pakietowa (reklama w prasowa + np.: radio, tv, internet, outdoor), zlecona w 1 miejscu (wydawnictwie)

 

7

Cykliczne cotygodniowe specjalne strony (lub oddzielne grzbiety) tematyczno-branżowe w gazecie (np. Auto-Moto, Dom i budownictwo itd.)

 

8

Sezonowe dodatki czytelnicze – np. rozkłady jazdy PKP, PKS, komunikacji miejskiej, poradniki wakacyjne, poradniki edukacyjne, zdrowotne, ogrodnicze itd.

 

9

Eksluzywne dodatki specjalne o wysokich walorach wydawniczych (specjalna formuła, szata graficzna, format, papier, druk) – np. rankingi, cykle kolekcjonerskie typu atlasy, przewodniki, książki kucharskie, encyklopedie itp.

 

C

OBSŁUGA KLIENTA

1

Obsługa przez osobistego handlowca

 

2

Bezpośredni kontakt z biurem reklamy

 

3

Obsługa za pośredncitwem agencji reklamowej

 
 

Jaka jest forma kontaktu z handlowcem / biurem reklamy/ agencją: osobisty, e-mail, telefon, itd.fax

 

D

PROMOCJA

1

Dostrzeganie przez redakcję gazety ważnych wydarzeń w mojej firmie

 

2

Informacje autopromocyjne, publikowane na łamach gazety

 

3

Aktywność promocyjna gazety w innych mediach (radio, tv, billboardy itd.)

 

4

Obejmowanie przez gazetę patronatów prasowych nad ważnymi wydarzeniami w życiu miasta i całego regionu

 

E

CENA

1

Najniższa cena (za taką samą powierzchnię reklamową) ...... CPT

 

2

Atrakcyjne miejsce publikacji reklamy za niewielką dopłatą

 

3

Elastyczność w negocjacji cen – najwyższy rabat

 

4

Dodatkowe bonusy wliczone w cenę przy zakupie standardowej reklamy – pakiety ogłoszeń drobnych, małe zajawki na pierwszej stronie, gadżety reklamowe gazety, itd.

 

F

INNE ASPEKTY

1

Skuteczność reklamy – po publikacji odczuwam wyraźne ożywienie – wzrasta liczba telefonów, wizyt potencjalnych klientów, a nawet sprzedaż

 

2

Porawność publikacji zleconej reklamy ( treść, format, miejsce w gazecie, kolorystyka)

 

3

Działania konkurencji – monitoruję aktywność reklamową konkurencji i staram się, aby nie zabrakło mojej reklamy, tam gdzie jest reklama konkurencji

 

ETAP 2

Ocena jakości działania na tle konkurencji
Chciałbym teraz Pana/Panią prosić, aby ocenił/a Pan/Pani teraz w jakim stopniu oczekiwania te spełnia (badany tytuł A) i pozostałe tytuły, działające na tym rynku: B, C i D. Proszę o ocenę w skali od 0 do 10, gdzie:

 • 10 - oznacza jestem zachwycony/a
 • 5 - oznacza oceniam średnio (ani zadwolony/a, ani niezadowlony/a)
 • 0 - oznacza jestem absolutnie niezadowolony/a.

JAKOŚĆ DZIAŁANIA TYTUŁU A NA TLE KONKURENCJI

Lp.

Wymagania klienta

Tytuły

A

B

C

D

A

MARKA

1

Średnia wysokość sprzedaży gazety

       

2

Miejsce w rankingu badań czytelnictwa prasy

       

3

Profil czytelnika danego tytułu – największy zasięg tytułu w moim segmencie rynku

       

4

Prestiż i renoma tytułu na rynku

       

5

Przyzwyczajenie i lojalność wobec tytułu

       

B

PRODUKT

1

Jakość druku gazety i reklamy w niej zawartej

       

2

Jakość merytoryczna publikowanych artykułów i zdjęć

       

3

Szata graficzna gazety

       

4

Różnorodność form reklamy, z której można skorzystać (obok standar-dowej ramki: baner na górze lub dole strony, skrzydełko na marginesie strony, wyspa reklamowa otoczona tekstem, junior page itd.)

       

5

Wsparcie reklamy drukowanej jej internetowym odpowiednikiem (różnorodność form reklamy na stronie internetowej gazety)

       

6

Reklama pakietowa (reklama w prasowa + np.: radio, tv, internet, outdoor), zlecona w 1 miejscu (wydawnictwie)

       

7

Cykliczne cotygodniowe specjalne strony tematyczno-branżowe w gazecie (np. Auto-Moto, Dom i budownictwo itd.)

       

8

Sezonowe dodatki czytelnicze – np. rozkłady jazdy PKP, PKS, komunikacji miejskiej, poradniki wakacyjne, poradniki edukacyjne, zdrowotne, ogrodnicze itd.

       

9

Eksluzywne dodatki specjalne o wysokich walorach wydawniczych (specjalna formuła, szata graficzna, format, papier, druk) – np. rankingi firm, cykle kolekcjonerskie typu atlasy, przewodniki, książki kucharskie, encyklopedie itp.

       

C

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA

1

Dział handlowy

       

2

Biuro reklamy

       

3

Agencja reklamowa, której zlecam obsługę medialną

       

D

PROMOCJA

1

Dostrzeganie przez redakcję gazety ważnych wydarzeń w mojej firmie

       

2

Informacje autopromocyjne, publikowane na łamach gazety

       

3

Aktywność promocyjna gazety w innych mediach (radio, tv, billboardy, plakaty itd.)

       

4

Obejmowanie przez gazetę patronatów prasowych nad ważnymi wydarzeniami w życiu miasta i całego regionu

       

E

CENA

1

Najniższa cena (za taką samą powierzchnię reklamową) ...... CPT

       

2

Atrakcyjne miejsce publikacji reklamy za niewielką dopłatą

       

3

Elastyczność w negocjacji cen – najwyższy rabat

       

4

Dodatkowe bonusy wliczone w cenę standardowej reklamy – pakiety ogłoszeń drobnych, małe zajawki na pierwszej stronie, gadżety reklamowe gazety, itd.

       

F

INNE ASPEKTY

1

Skuteczność reklamy – po publikacji odczuwam wyraźne ożywienie – wzrasta liczba telefonów, wizyt potencjalnych klientów, a nawet sprzedaż produktów

       

2

Porawność publikacji zleconej reklamy ( treść, format, miejsce w gazecie, kolorystyka, terminarz)

       

3

Działania konkurencji – moja konkurencja jest w tych tytułach najbardziej aktywna:

       

ETAP 3 (alternatywnie, jeśli czas pozwoli)

3.1. Jak ocenia Pan / Pani na podstawie swoich doświadczeń skuteczność mediów:

 • tv …………………………………………………………………………………………………
 • radio ……………………………………………………………………………………………
 • prasa ……………………………………………………………………………………………
 • internet …………………………………………………………………………………………
 • inne ………………………………………………………………………………………………
 • nie mam zdania.


3.2. Czy gdyby w mieście/regionie pojawił się nowy lokalny tytuł prasowy, to (proszę wybrać 1 z odpowiedzi):

 • od razy skorzystałbym/-ałabym z reklamy, bo to nowość
 • poczekałbym/-ałabym, aż okrzepnie na rynku i wtedy zareklamowałbym się (ile miesięcy …………………)
 • nie brałbym/-ałabym go w ogóle pod uwagę, gdyż lepiej korzystać ze sprawdzonych rozwiązań
 • nie mam zdania.


METRYCZKA B

Czy mógłby/-aby Pan/Pani szacunkowo określić wysokość budżetu reklamowego Pana/Pani firmy w tys. zł?
Deklarowana przez klienta wyskość budżetu …………………tys. zł :

 • miesięczie
 • rocznie.


ZAKOŃCZENIE

Czy ma Pan jakieś uwagi bądź chciałby Pan coś dodać do omawianych przez nas kwestii?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję Panu za poświęcenie cennego czasu i wzięcie udziału w tym badaniu. Odpowiedzi udzielone przez Pana/Panią są dla nas bardzo cenne. Jestem przekonany, że wyniki, uzyskane w toku tego badania, pozwolą wydawcy na jeszcze lepsze skorelowanie świadczonych usług reklamowych z potrzebami klientów i zwiększenie poziomu Państwa zadowolenia z jakości obsługi – ku obopólnej korzyści. Życzę Panu/Pani dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Do widzenia.

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego