WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Opis stanowiska

Know how > Gotowe narzędzia

Poniżej przedstawiamy przykładowy opis stanowiska, opracowany na potrzeby działu sprzedaży internetowej w firmie handlowej, od wielu lat operującej na rynku. Przedsiębiorstwo postanowiło rozbudować posiadane kanały dystrybucji i od podstaw zbudować system sprzedaży elektronicznej, posługując się outsourcingiem technologii i usług marketingowych. Przedstawiony opis stanowiska jest bardzo rozbudowany, gdyż takie były wymagania klienta. W większości przypadków poprawne opisy stanowisk nie muszą być aż tak szczegółowe. Tym niemniej powinny obejmować wszystkie sekcje, które zostały zaprezentowane w poniższym przykładzie.

Przykładowy OPIS STANOWISKA

1. Jednostka organizacyjna - Dział SKLEPY INTERNETOWE

2. Stanowisko - Specjalista ds. sprzedaży elektronicznej

3. Bezpośredni przełożony - Dyrektor handlowy

4. Zastępstwo

 • inny Specjalista ds. sprzedaży elektronicznej
 • … - w skrajnych sytuacjach losowych


5. Ogólny zakres obowiązków

 • dbałość o dobre imię i prestiż firmy
 • rzetelne i efektywne wykonywanie powierzonych obowiązków w godzinach ustalonych przez kierownictwo przedsiębiorstwa
 • dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonego
 • bieżące informowanie przełożonego o stanie prowadzonych prac
 • ścisłe i terminowe roliczanie się z powierzonych zadań
 • dyspozycyjność w wykonywaniu zadań, wynikających z potrzeb firmy
 • działanie zgodne z aktualnymi przepisami prawa
 • dbałość o powierzony sprzęt i materiały
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej
 • przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku z zakładzie pracy
 • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz p. poż.


6. Zakres szczegółowych obowiązków

 • obsługa zleceń sprzedaży w sklepach internetowych, prowadzonych przez pracodawcę, zgodnie z ustalonymi regulaminami:

       - kontaktowanie się z klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie
       - kontrola płatności dokonanych przez e-klientów
       - wystawianie dokumentów sprzedaży, zgodnych z zamówieniami (faktur VAT, paraganów fiskalnych)

 • obsługa sprzedaży nowych i używanych towarów agd na własnych aukcjach, prowadzonych na stronach e-sklepów
 • obsługa zamówień na metariały eskloatacyjne, sprzedawane w e-sklepach:

       - zamawianie pakietów u dostawców
       - zlecanie wysyłki pakietów
       - rozliczanie się z dostawcami z tytułu zakupionych materiałów eksploatacyjnych

 • przygotowywanie i obsługa sprzedaży promocyjnej towarów na zewnętrznych aukcjach interentowych (allegro, e-bay itd.), zgodnie z ustalonym planem działania na dany miesiąc
 • administrowanie wysyłką zamówionych i opłaconych towarów:

       - zlecanie przygotowania wysyłki do magazynu głównego lub magazynów własnej sieci detalicznej w terenie
       - zlecanie ekspedycji zapakowanego towaru firmom kurierskim, współpracujących z …

 • kontrola dostawy towaru i jakości obsługi, zgodnej z zamówieniem klienta
 • obsługa reklamacji, zgłoszonych przez e-klientów
 • ustalanie z klientami zasad i koordynacja odbioru sprzętu używanego:

       - zawieranie umów z klientami
       - zlecanie magazynowania sprzętu
       - obsługa sprzedaży tego sprzętu na stronach e-sklepów

 • dekretowanie księgowych dokumentów kosztowych, dotyczących sprzedaży internetowej, zgodnie z ustalonym planem kont analitycznych
 • ustalanie cen towarów, sprzedawanych w e-sklepach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami
 • zarządzania publikacją form reklamowych na stronach e-sklepów:

       - umieszczania reklam zgodnie z zamówieniami klientów i zasadami publikacji form reklamy internetowej na stronach e-sklepów
       - monitorowanie realizacji zleceń (recepcja reklamy)
       - wystawianie faktur zleceniodawcom na realizowane usługi reklamy internetowej na stronach e-sklepów

 • monitorowanie działania konkurencji według ustalonych kryteriów i opracowywanie raportów w tym zakresie
 • zgłaszanie własnych propozycji i pomysłów innowacyjnych, dotyczących rozwoju prowadzonych przez pracodawcę sklepów internetowych.


7. Uprawnienia

 • ustalanie rynkowych cen towarów, sprzedawanych w e-sklepach przy marży handlowej …% i wyższej
 • ustalanie optymalnego terminu zakończenia aukcji internetowych (zarówo prowadzonych we własnych e-sklepach jak i zewnętrznych - np. Allegro, eBay itp.)
 • podpisywanie niezbędnych dokumentów formalnych, umożliwiających dalszą sprzedaż sprzętu używanego dotychczasowych klientów, zgodnie z ustalonymi zasadami
 • w razie potrzeby udzielanie rabatów w wysokości do … % z tytułu sprzedaży towarów, prowadzonej w e-sklepach
 • dokonywanie zakupów materiałów biurowych i drobnego sprzętu w placówkach wskazanych przez pracodawcę - budżet miesięczny do … zł
 • w oparciu o zlecenia już otrzymane od klientów - zamawianie towarów u dostawców zewnętrznych, z którymi współpracuje … (w przypadku ich braku w magazynach własnych)
 • udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, rozwijających kompetencje e-sprzedawcy.


8. Odpowiedzialność

 • za jak najlepszą obsługę klientów e-sklepów, zgodnie z ich oczekiwaniami i najwyższymi standardami w handlu internetowym
 • za zgodne ze zleceniem przekazywanie zleceń ekspedycji zamówionych towarów do firm kurierskich lub transportu własnego
 • za wystawianie dokumentów księgowych z tytułu sprzedanych w e-sklepach towarów
 • za znajomość i respektowanie obowiązujących przepisów prawa w zakresie działań, prowadzonych na swoim stanowisku pracy
 • za zabezpieczenie i przekazywanie do księgowości kopii wystawionych dokumentów księgowych, wystawionych klientom z tytułu sprzedaży towarów
 • za poprawne dekretowanie dokumentów kosztowych - zgodnie z rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu sprzedaży w e-sklepach i przekazywanie ich do działu księgowości
 • za powierzony sprzęt i mienie … ujęte z protokołach przekazania
 • za właściwe eksploatowanie komputerów - m. in. nie instalowanie nielegalnych kopii oprogramowania komputerowego na sprzęcie firmowym.


9. Współpraca

wewnątrz firmy

 • z działem magazynu w … w zakresie pakowania i ekspedycji towarów, sprzedanych w e-sklepach
 • z innymi sklepami własnymi … w zakresie korzystania z ich stanów magazynowych i realizacji złożonych zamówień
 • z działem transportu własnego w zakresie dostawy sprzedanych w e-sklepach towarów na terenie …
 • z działem księgowości w zakresie:

       - przekazywania wystawionych dokumentów księgowych z tytułu sprzedaży towarów, prowadzonej w e-sklepach
       - opisywania i przekazywania dokumentów kosztowych, dotyczących działalności e-sklepów

 • z działem logistyki … w zakresie uzupełniania stanów magazynowych


na zewnątrz firmy

 • z firmami kurierskimi, z którymi … ma podpisane umowy, w zakresie ekspedycji zakupionych w e-sklepach towarów
 • z bankami, z którymi … ma podpisane umowy - w zakresie potwierdzenia płatności z tytułu zakupionych w e-sklepach towarów
 • z dostawcami towarów …, sprzedawanych w e-sklepach, z którymi współpracuje … w zakresie doraźnego zamawiania towaru pod kątem konkretnego już złożonego zamówienia
 • z dostawcami materiałów eksploatacyjnych, sprzedawanych w e-sklepach, z którymi współpracuje … - w zakresie realizacji złożonych zamówień przez klientów
 • z firmą … w zakresie wszelkich kwestii związanych z marketingiem i obsługą klientów e-sklepów od strony handlowej
 • z firmą … w zakresie poprawnego funkcjonowania programów wspomagających działanie e-sklepów (tzw. backend software):

       - systemu zarządzania sklepem internetowym w szczególności …
       - modułem polityki cenowej w szczególności w kwestii aktualizacji danych dotyczących cen konkurencji
       - modułem gospodarki magazynowej w szczególności …
       - poprawnym uaktualnianiem w sklepie cen zakupu i informacji o dostępności materiałów ekspoloatacyjnych

 • z firmą … w zakresie poprawnego funkcjonowania stron inetrentowych e-sklepów (tzw. frontend software).


10. Wymagania kwalifikacyjne

 • wykształcenie minimum średnie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z angielsko-języcznych stron internetowych
 • odpowiednie cechy osobowości (patrz pkt. 12).


11. Umiejętności

 • posługiwanie się komputerem w zakresie obsługi:

       - przeglądarek internetowych
       - programów pakietu Office (szczególnie Word i Excel)

 • sprawne korzystanie z zasobów internetowych – efektywne wyszukiwanie niezbędnych informacji w sieci
 • znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym korzystanie z angielsko -języcznych stron internetowych.


12. Cechy osobowości

niezbędne

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • komunikatywność
 • samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • optymizm
 • wysoka kultura osobista
 • sumienność, uczciwość i lojalność w stosunku do pracodawcy.


niepożądane

 • agresja
 • brak opanowania i cierpliwości
 • roztargnienie
 • brak samokrytycyzmu.Podpisano

 • przełożony
 • pracownik
 • miejscowość
 • data

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego