WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Audyty organizacji

Oferta

W swojej pracy bazujemy na kilkunastoletnim doświadczeniu, związanym z zarządzaniem przedsiębiortwami na różnych szczeblach oraz wieloletnim doświadczeniu w pracy doradczej. W zależności od potrzeb klientów przeprowadzamy audyty różnych sfer aktywności organizacji: strategicznej, operacyjnej, marketingowej, handlowej, finansowej. W celu uzyskania zobiektywizowanego obrazu sytuacji wykorzystujemy sprawdzone i profesjonalne narzędzia analityczne, których przykłady można znaleźć w tym serwisie - np. badanie rynkowych luk doskonalenia, testy stylów kierowania, motywacji itd. Każdy raport z audytu zawiera zestaw rekomonedacji, możliwych do wdrożenia w przedsiębiorstwie, mających na celu podniesienie efektywności zarządzania analizowaną przestrzenią funkcjonalną firmy.

W każdym raporcie z audytu zawarte są rekomendowane rozwiązania, które można wprowadzić w organizacji, mające podnieść efektywność zarządzania. Mogą ona przybrać postać gotowych narzędzi. Przykładami takich rozwiązań są: Regualmin pracy działu handlowego oraz Opis stanowiska, zaprezentowane w sekcji Know how >>

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego