WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Biznes plany

Oferta

Biznes plan to ustandaryzowany dokument, którego zadaniem jest opisać planowany projekt rozwojowy. Dobry Biznes plan w wyczerpujący sposób powinien udzielić odpowiedzi na pytania: GDZIE biznes będzie ulokowany, DLACZEGO biznes ma szansę na osiągnięcie sukcesu, JAK scharakteryzować środki przedsię- biorstwa i jakie będzie ich wykorzystanie, KIEDY cele biznesowe zostaną osiągnięte, KTO będzie ponosić odpowiedziałalność za osiągnięcie celów, CO chcemy uzyskać, jakie przewidujemy koszty i źródła finansowania. Biznes plan ma też swoją jasno określoną strukturę. Opracowywane przez nas dokumenty przedsięwzięć rozwojowych spełniają wszystkie powyższe wymogi dobrego Biznes planu. Czym się więc wyróżniają? Otóż do pomiaru efektywności finansowej projektu stosujemy zaw- sze jedną metodę prostą (np. pay back) oraz jedną dyskon- tową (NPV, IRR), aby uwględnić wartość pieniądza w czasie.

W toku prac nad Biznes planem bardzo dużą wagę przywiązujemy do realistycznego podejścia do uwarunkowań rynkowych i opracowania precyzyjnego Marketing planu. Wynika to z prostej i praktycznej przesłanki - najbardziej wyrafinowana inżynieria finansowa zastosowana po stronie kosztów projektu nie zrekompensuje deficytów, wynikających z błędnych planów po stronie przychodów. Realistyczne planowanie poziomu sprzedaży opisuje właśnie Marketing plan. Dlatego też często wykorzystujemy w nim narzędzia analizy strategicznej - np. kluczowe czynniki sukcesu, ocena przewagi konkurencyjnej - w celu minimalizacji ryzyka przyjęcia błędnych założeń rynkowych w Biznes planie.

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego