WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Strategie przedsiębiorstw

Oferta

Można spotkać wiele bardzo skomplikowanych modeli budowa- nia strategii organizacji. W toku wieloletnich doświaczeń wypracowaliśmy model najbardziej syntetyczny i jednocześnie najbardziej praktyczny z punktu widzenia zarządzania firmą.
I tak na nasz model budowy strategii składają się:

  • analiza otoczenia: makro – metoda PEST, mikro – metoda 5 sił M. E. Portera, analiza kluczowych czynników sukcesu
  • analiza wewnętrzna: analiza łańcucha wartości, metody porfelowe (macierz BCG), cele i wartości kadry kierowniczej
  • ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa: analiza SWOT, ocena przewagi konkurencyjnej.

Powyżej zostały wymienione najbardziej przydatne, naszym zdaniem, narzędzia analizy strategicznej. Ich zakres i dobór są każdorazowo uwarunkowane sytuacją i charakterem organiza- cji oraz jej pozycją w szeroko rozumianym środowisku.

Na podstawie powyższych analiz strategicznych są formułowane wnioski normatywne do dalszego działania: misja organizacji, wizja, plan strategiczny, którego wykładnią są główne cele, które przedsiębiorstwo chce osiągnąć w optyce kilku lat. Więcej o procesie budowania strategii przedsiębiorstwa oraz o możliwych i skutecznych metodach naszej pracy można dowiedzić się >>

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego