WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Coaching menedżęrski - efektywne narzędzie rozwoju pracowników

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Grupa, do której skierowany jest warsztat szkoleniowy: menedżerowie wszystkich szczebli (najwyższego i średniego), potencjalni szefowie zespołów zadaniowych (szefowie projektów), pracownicy działów HR.


  • Opis warsztatu: Program jest silnie nastawiony na codzienną praktykę zarządzania zespołem, związaną z rozwojem pracowników. W toku szkolenia omawiane są następoujące praktyczne zagadnienia, związane z coachingiem menedżerskim: typy pracowników (faktory: wola / komptencje) i skorelowane z nimi style przywództwa, umiejętność stawiania pytań zamiast udzielania rad, informacyjne sprzężenia zwrotne - ich rodzaje i sposób inicjowania w zależności od miejsca adresata w hierarchii firmy, organizacja efektywnej sesji coachingowej metodą GROW, omijanie blokad w coachingu. Większość zagadnień jest ilustrowana przykładami i case studies. Po każdej partii materiału odbywają się ćwiczenia w celu przyswojenia omawianego materiału w praktyce i wdrożenia w organizacji od zaraz.


  • Zakładane efekty po szkoleniu: Główne efekty, jakie powinni uzyskać jego uczestnicy, to zdobycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy, związanych ze zwiększeniem skuteczności kierowania zespołem, będących konsekwencją właściwego stosowania coachingu menedżerskiego – w szczególności: wykorzystanie coachingu w zarządzaniu strategicznym organizacją, zastosowaniu coachingu jako wsparcia procesu adaptacji pracowników awansowanych na nowe stanowiska, poznaniu głównych kompetencji dobrego menedżera-coacha, zapoznaniu się z narzędziami w pracy menedżera-coacha, etapami budowania relacji: coach – klient, poznaniu narzędzi do oceny efektywności coachingu, zorientowaniu się w zagadnieniach, związanych z etyką w coachingu.


  • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują skrypt na CD lub w wersji papierowej (do wyboru), zawierający szereg dodatkowych praktycznych wskazówek, w celu samodzielnego powtórzenia i utrwalenia omówionego materiału.


  • Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego