WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Grupa, do której adresowane jest szkolenie: mendżerowie najwyższego i średniego szczebla, pracownicy działu HR.


  • Opis szkolenia: Szkolenie obejmuje analogiczną tematykę do modułu Kierowanie zespołem, jednakże znacznie poszerzoną o szereg dodatkowych zagadnień, związanych z tzw. twardym HR: operacyjne i strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy zarządzania ludźmi (zadaniowy, przez cele, itd.), optymalna struktura organizacyjna - rodzaje struktur, sposoby prowadzenia efektywnych rekrutacji pracowników, opisy stanowisk i inne narzędzia formalne regulujące funkcjonowanie pracowników w organizacji, zasady prowadzenia rozmów ewaluacyjnych, systemy wynagrodzeń jak również nagród i kar, zarządzanie kulturą organizacji. Większość zagadnień jest ilustrowana przykładami (tzw. case studies) - również filmowymi.


  • Metody pracy: Szczególny nacisk jest położony na metody aktywizujące uczestników. W wielu przypadkach są wykonywane testy, ilustrujące różne praktyczne aspekty, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Po każdej części szkolenia odbywają się ćwiczenia w celu przyswojenia omawianego materiału w praktyce i wdrożenia w organizacji od zaraz.


  • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują skrypt na CD lub w wersji papierowej (do wyboru), zawierający szereg dodatkowych praktycznych wskazówek, w celu samodzielnego powtórzenia i utrwalenia omówionego materiału, a także indywidualny dostęp do zasobów wiedzy na stronie firmy Wyspiański Consulting.


  • Czas trwania: 2 dni.

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego