WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Zarządzanie sobą w czasie

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Celem szkolenia jest zdobycie przez jego uczestników praktycznych umiejętności zarządzania czasem własnym na co dzień tak, aby wystarczało go zarówno na pracę zawodową jak i na życie prywatne. W czasie szkolenia są omawiane następujące zagadnienia: indywidualne metody planowania dostosowane do różnego typu zajęć i własnych biorytmów, modele, wg których dzielimy zadania na pilne i ważne, skuteczne komunikowanie się jako element efektywnego planowania czasu, umiejętne przekazywanie zadań i odpowiedzialności podwładnym oraz współpracownikom jako sposób na zajęcie się sprawami o najwyższym priorytecie, sztuka mówienia nie w sposób nie urażający drugiej strony, radzenie sobie z pochłaniaczami czasu, godzenie celów osobistych z zawodowymi.


  • W czasie szkolenia wykorzystywane są różnorodne formy pracy (symulacje, gry, dyskusje). Szczególny nacisk jest położony na metody aktywizujące uczestników. Realizowane ćwiczenia koncentrują się na praktycznych aspektach zarządzania czasem własnym, tak aby od zaraz możliwe było wdrożenie poznanych narzędzi w codziennej pracy i życiu prywatnym.


  • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują skrypt na CD lub w wersji papierowej (do wyboru), zawierający szereg dodatkowych praktycznych wskazówek, w celu samodzielnego powtórzenia i utrwalenia omówionego materiału.


  • Czas trwania: 1,5 dnia szkoleniowego (12 godzin).Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego