WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Podnoszenie efektywności pracy handlowców

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Grupa, do której skierowane jest szkolenie: menedżerowie bezpośrednio zarządzający sprzedażą, handlowcy z dużym i średnim doświadczeniem, a także doświadczeni pracownicy działu obsługi klienta.


  • Opis warsztatu szkoleniowego: Program warsztatu jest pomyślany jako kontynuacja "Sztuki skutecznej sprzedaży", w czasie którego uczono się technik i psychologii procesu sprzedaży. Obecne szkolenie poszerza spectrum praktycznych umiejętności handlowca, związanych z codzienną efektywną organizacją czasu pracy i jakże ważną szczególnie dla przedstawicieli handlowych psychiczną higieną pracy i automotywacją. W czasie szkolenia poruszane dwie grupy zagadnień: automotywacja w codziennej pracy, radzenie sobie z negatywną oceną, negatywnymi bodźcami z zewnątrz i stresem, pozytywne programowanie własnego nastawienia , efektywne zarządzanie czasem pracy na co dzień, właściwe planowanie i weryfikacja celów do realizacji (zarządzanie przez cele) ; praktyczne wykorzystania narzędzi IT (harmonogram Ganta, MS Outlook, systemy CRM).


  • W czasie szkolenia jego uczestnicy uczą się budowania pozytywnego nastawienia do pracy na co dzień oraz optymalnego definiowania celów i gospodarowania czasem pracy. Warsztat oparty jest na praktycznych ćwiczeniach, których celem jest opanowanie i implementacja nabytych umiejętności w codziennej praktyce zawodowej. Część teoretyczna jest sprowadzona do niezbędnego minimum.


  • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują skrypt na CD lub w wersji papierowej (do wyboru), zawierający szereg dodatkowych praktycznych wskazówek, w celu samodzielnego powtórzenia i utrwalenia omówionego materiału, a także indywidualny dostęp do zasobów wiedzy na stronie firmy Wyspiański Consulting.


  • Zakładane efekty po szkoleniu: przezwyciężanie negatywnych emocji (radzenie sobie z odrzuceniem i stresem), umiejętność budowania pozytywnego nastawienia w pracy na co dzień, opanowanie umiejętności automotywacji w pracy, praktyczne stosowanie techniki wizualizacji, właściwe definiowanie celów zgodnie z zasadą WARTO (SMART), praktyczne stosowanie techniki 1/12/50 w planowaniu pracy przedstawiciela handlowego, umiejętność odnajdywania i eliminacji pochłaniaczy (tzw. złodziei) czasu w codziennej pracy, umiejętność definiowania priorytetów, selekcji zadań do wykonania według gradacji priorytetów, budowania optymalnego harmonogramu działania, poprawa efektywności pracy dzięki wykorzystaniu prostych narzędzi IT (harmonogram Ganta, MS Outlook, narzędzia CRM).


  • Czas trwania: 2 dni.

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego