WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Kierowanie zespołem pracowników

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Grupa, do której skierowane jest szkolenie: menedżerowie wszystkich szczebli, potencjalni szefowie zespołów zadaniowych (szefowie projektów), a także doświadczeni pracownicy, mający w perspektywie awans menedżerski.


  • Opis szkolenia: Program jest silnie nastawiony na codzienną praktykę zarządzania zespołem. Obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: relacje: szefowie i podwładni, przełożony jako menedżer i jako lider, style przywództwa, źródła i siła władzy przełożonego, zadania i funkcje szefa, budowanie i dopasowanie ludzi w zespole, narzędzia i sposoby skutecznego komunikowania się zespołu, udzielanie informacji zwrotnej podwładnym, główne pragnienia pracowników: pragnienie ciągłej motywacji - psychologiczne aspekty motywacji, pragnienie struktury - optymalna organizacja pracy zespołu, pragnienie zwycięstwa - przywództwo, wizja, strategia, wyzwania, praktyczne techniki motywowania podwładnych do bardziej efektywnej pracy, rola szefa w rozwoju kompetencji zespołu.


  • Większość zagadnień jest ilustrowana przykładami (również filmowymi). W wielu przypadkach są wykonywane testy, diagnozujące różne praktyczne aspekty, związane z kierowaniem zespołem. Po każdej partii materiału odbywają się ćwiczenia w celu przyswojenia omawianego materiału w praktyce i wdrożenia w organizacji od zaraz.


  • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują skrypt na CD lub w wersji papierowej (do wyboru), zawierający szereg dodatkowych praktycznych wskazówek, w celu samodzielnego powtórzenia i utrwalenia omówionego materiału.


  • Zakładane efekty po szkoleniu: poznanie narzędzi i sposobów do skutecznego komunikowania się szefa z zespołem, praktyczne wnioski płynące z różnicy między rolę menedżera i rolą lidera, autodiagnoza własnego stylu przywództwa i kierowania, zapoznanie się z praktycznymi aspektami budowania i dopasowania ludzi w zespole, poznanie w praktyce narzędzi motywowania podwładnych do efektywnej pracy.


  • Czas trwania: 2 dni szkoleniowe (16 godzin).

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego