WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Inspirująca siła przywództwa w zarządzaniu zespołem

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Grupa, do której skierowany jest warsztat szkoleniowy: menedżerowie wszystkich szczebli (najwyższego i średniego), potencjalni szefowie zespołów zadaniowych (szefowie projektów), doświadczeni pracownicy, mający w perspektywie awans menedżerski.


  • Opis warsztatu: Program jest silnie nastawiony na codzienną praktykę zarządzania - znaczenie siły przywództwa w efektywnym kierowaniu zepołem i budowaniu motywacji pracowników. Większość zagadnień jest ilustrowana przykładami (również filmowymi). W czasie warsztatu omawiane są następujące zagadnienia: główne pragnienia pracowników, źródła i siła władzy przełożonego, relacje: szefowie - podwładni - na bazie siatki kierowniczej Blake&Mouton, style kierowania: demokratyczny, kompromisowy, autorytarny, klubowy, anemiczny, przełożony jako menedżer i jako lider - różne style przywództwa, lider sytuacyjny wg. koncepcji Herseya&Blancharda – umiejętność doboru stylu przywództwa, adekwatnego do konkretnej sytuacji: zadaniowy, trenerski, wspomagający, delegujący, lider transformacyjny jako wyzwanie dla współczesnego menedżera, charakterystyczne style komunikacji w zależności od optymalnego stylu przywództwa, właściwy dobór ról dla członków zespołu. W wielu przypadkach są wykonywane testy, diagnozujące różne praktyczne aspekty, związane z kierowaniem zespołem. Po każdej partii materiału odbywają się ćwiczenia w celu przyswojenia omawianego materiału w praktyce i wdrożenia w organizacji od zaraz.


  • Zakładane efekty po szkoleniu: Główne efekty po warsztacie szkoleniowym, jakie powinni uzyskać jego uczestnicy, to zdobycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy, związanych ze zwiększeniem skuteczności kierowania zespołem, będących konsekwencją doboru właściwego stylu przywództwa – w szczególności: optymalne źródła władzy przełożonego - najbardziej skuteczne w kierowaniu zespołem, różne sposoby budowania relacji: szef-podwładny w zależności od priorytetów organizacji, poznanie różnych stylów kierowania (demokratyczny, kompromisowy, autorytarny, klubowy, anemiczny), praktyczne różnice w podejściu do zarządzania pomiędzy menedżerem i liderem, umiejętny dobór stylu przywództwa w zależności od sytuacji: potrzeb firmy i stopnia dojrzałości pracownika, lider transformacyjny jako wyzwanie współczesnego menedżera – cechy charakterystyczne tego stylu przywództwa, dominujące cechy w komunikacji pomiędzy pracownikiem a przełożonym w zależności od stosowanego w danym momencie stylu przywództwa, sztuka optymalnego doboru ról dla ludzi w zespole.


  • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują skrypt na CD lub w wersji papierowej (do wyboru), zawierający szereg dodatkowych praktycznych wskazówek, w celu samodzielnego powtórzenia i utrwalenia omówionego materiału.


  • Czas trwania warsztatu szkoleniowego: 2 dni.

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego