WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Budowanie strategii organizacji

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Grupa, do której skierowane jest szkolenie: jak najszersza kadra kierownicza organizacji: szefowie najwyższego szczebla, menedżerowi średniego szczebla, szefowie projektów.


  • Opis szkolenia: Istotą dobrze opracowanej strategii jest możliwość wdrożenia jej w życie. Akademickie opasłe elaboraty, które z reguły lądują na półce, nie są celem. Dobra strategia jest żywym tworem, z którym utożsamia się kadra menedżerska najwyższego i średniego szczebla, jak również grono kluczowych pracowników organizacji (liderów grup nieformalnych), którzy dobry plan strategiczny mają wdrożyć w organizacji. Aby osiągnąć tak postawiony cel należy dobrać metody pracy. W myśl zasady, iż najbardziej kocha się własne dzieci, w pracę nad strategią angażujemy jak najszersze grono kadry kierowniczej, gdyż to właśnie oni mają największy wpływ na późniejsze efektywne wprowadzenie opracowanej strategii w życie. Im silniejsze będzie zaangażowanie tych osób w generowanie pomysłów i planów strategicznych, tym są większe szanse na ich skuteczne i szybkie wdrożenie. Neutralizujemy w ten sposób dwa początkowe i najtrudniejsze etapy wprowadzania zmian w organizacji - negację oraz opór ze kadry menedżerskiej średniego szczebla. Strategia jest opracowywana w czasie 2-3 dniowego wyjazdowego warsztatu, z aktywnym udziałem zewnętrznych moderatorów. Główne metody pracy to moderowany brain storming oraz praca w grupach. Są to w tym przyapdku najbardziej efektywne metody działania. Pierwsza pozwala na wygenerowanie dużej liczby kreatywnych rozwiązań. Druga stymuluje integrację zespołu. Prace odbywają się na planszach. Cząstkowe efekty pracy całego zespołu i poszczególnych grup są archiwizowane.


  • Efektem końcowym warsztatu strategicznego jest raport, będący fotokopią wypracowanych w czasie warsztatu poszczególnych plansz, zawierających normatywne wnioski, możliwe do wdrożenia w organizacji od zaraz. Na życzenie klienta może na tej podstawie może zostać opracowany syntetyczny jeden dokument. Tak opracowana strategia jest znakomitym fundamentem do dalszych samodzielnych prac w organizacji, związanych z uszczegółowieniem planów działania do poziomu operacyjnego.


  • Czas trwania: 2,5 dniowy warsztat.

Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego