WYSPIAŃSKI CONSULTING - podnoszenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwami i projektami rozwojowymi


Idź do spisu treści

Budowanie motywacji podwładnych

Oferta

..................................................................................................................................................................

  • Grupa, do której skierowane jest warsztat szkoleniowy: menedżerowie wszystkich szczebli (najwyższego i średniego), potencjalni szefowie zespołów zadaniowych (szefowie projektów), doświadczeni pracownicy, mający w perspektywie awans menedżerski.


  • Opis warsztatu: Program jest silnie nastawiony na codzienną praktykę zarządzania, związaną z budowaniem motywacji podwładnych do bardzeij efektywnej pracy. W toku szkolenia omawianę są następujące zagadnienia: główne pragnienia pracowników, twarde i miękkie aspekty kierowania zespołem, najważniejsze twarde aspekty zarządzania, mające wpływ na motywację do pracy (struktury organizacyjne, systemy zarządzania, opisy stanowisk), potrzeby ludzi i potrzeby pracowników – wg A. Maslowa, elementy higieniczne w pracy a motywatory (na bazie koncepcji F. Herzberga), umiejętność rozpoznawania typu osobowości pracownika (na bazie koncepcji NLP), skuteczna komunikacja interpersonalna jako jeden z głównych motywatorów, umiejętne (motywujące) przekazywanie krytyki z wykorzystaniem techniki sandwicha, praktyczne techniki motywowania pracowników na bazie filmowych case studies, techniki zwiększania zaangażowania pracowników.. Większość zagadnień jest ilustrowana przykładami (również filmowymi). W wielu przypadkach są wykonywane testy, diagnozujące różne praktyczne aspekty, związane z kierowaniem zespołem. Po każdej partii materiału odbywają się ćwiczenia w celu przyswojenia omawianego materiału w praktyce i wdrożenia w organizacji od zaraz.


  • Zakładane efekty po warsztacie szkoleniowym: Główne efekty po warsztacie szkoleniowym, jakie powinni uzyskać jego uczestnicy, to zdobycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy, mających wpływ na codzienną praktykę kierowania i budowania motywacji u podwładnych – w szczególności: główne pragnienia pracowników od strony kierowania na co dzień – twarde i miękkie aspekty zarządzania, praktyczne aspekty różnych systemów zarządzania w kontekście ich wpływu na motywację pracowników, różnica pomiędzy potrzebami ludzi a potrzebami pracowników – jak umiejętnie grać potrzebami w celu zwiększania motywacji, czy wynagrodzenie motywuje do pracy – elementy higieniczny w pracy a prawdziwe motywatory, praktyczne umiejętności w komunikacji pomiędzy szefem a podwładnym, zwiększające motywację do pracy (umiejętność rozpoznawania typów osobowości pracownika, skutecznego słuchania i udzielania informacji zwrotnej), umiejętność przekazywania konstruktywnej krytyki, zwiększającej motywację do pracy (tzw. technika sandwicha), szeregu innych praktycznych narzędzi motywowania podwładnych do efektywnej pracy na bazie filmowych case studies, techniki zwiększania zaangażowania pracowników w codziennym funkcjonowaniu organizacji.


  • Po szkoleniu uczestnicy otrzymują skrypt na CD lub w wersji papierowej (do wyboru), zawierający szereg dodatkowych praktycznych wskazówek, w celu samodzielnego powtórzenia i utrwalenia omówionego materiału.


  • Czas trwania szkolenia: 2 dni.Strona główna | Oferta | Know how | O nas | Kontakt | Mapa witryny


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego